ช่วงหลังหลายคนไทยหลายคนให้ความสนใจเรื่อง Digital กันมากเพราะมีกระแสข่าวทางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการใช้มือถือในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น Application ทางมือถือก็มีเกิดขึ้นให้เห็นกันมากมาย  ทำใ้ห้ผู้ประการ SMEs บางส่วนอาจถึงกับกำลังสับสน ทำตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี 

ถ้าฟังและติตดามแนวนโยบายของลุงตู่และ ดร.สมคิด เราจะเห็นชัดเลยว่านโยบายประเทศเขาไปแน่ และเขาก็ทำให้เห็นว่าไม่ใช่แค่พูดในเชิงทฤษฎีแต่เขาออกโครงการต่าง ๆ มาให้เห็น ไม่ว่าจะเป็น พร้อมเพย์บุคคล พร้อมเพย์ธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการขยายการวางเครื่อง EDC เพื่อสนับสนุนให้เมืองไทยเป็น Cash less society (ประเทศที่ใช้จ่ายโดยไม่ใช้เงินสด) ทั้งหมดก็ต้องบอกว่าเป็นแนวนโยบายที่ทันสมัยพอสมควร

ในด้านผู้ประกอบการ SMEs ก็คงมีคำถามกับตัวเองว่าแล้วมันดีไหม ? ผู้เขียนมีความเห็นว่า ทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับใครคือผู้วิเคราะห์ แต่สำหรับผู้เขียนแล้วเห็นทีต้องสนับสนุน เพราะเหมือนว่าเป็นเรื่องที่จะมีดีมากกว่าเสียแน่นอน เพียงแต่เราในฐานะผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ก็ต้องเข้าใจว่า Digital คืออะไร กระทบกับธุรกิจเราอย่างไร และสุดท้ายเราจะปรับตัวให้เข้าถึงโอกาสได้อย่างไรถึงจะเหมาะสม

ก่อนอื่นเรามาเข้าใจคำว่า Digital กันก่อนว่าคืออะไร… Digital เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการประมวลเชิงตัวเลขทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้เขียนขอมองว่า อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การทำธุรกิจ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์น่าจะถือได้ว่าเป็น Digital แล้ว แต่เนื่องจากเรากำลังพูดถึง “Digital 2017” มันจึงไม่ใช่เพียงการทำงานอะไรก็ได้กับคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปเหมือนอดีตเท่านั้น แต่ยุค Digital 2017 หมายถึง Digital ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรูปแบบที่ดีกว่าในอดีตมารองรับการทำงานและการทำธุรกิจ  ดังนั้น ธุรกิจใดที่เริ่มนำเทคโนโลยีที่ดีกว่าแค่การใช้ Computer และ Printer ก็น่าจะถือได้ว่าธุรกิจนั้นเริ่มพาตัวเองเข้าสู่โลก Digital 2017 ไปบ้างแล้ว ไม่มากก็น้อย….

ในครั้งต่อไปผู้เขียนจะมาเล่าให้ฟังถึง Digital ที่ว่านั้นจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs ของเราตรงไหน และที่ว่าดีนักดีหนานั้น จริงๆแล้วมันดีอย่างไร…