มีคำอธิบายดี ๆ เข้าใจง่าย ๆ เกี่ยวกับ Thailand 4.0 มากมายทาง Internet เพราะเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีของประเทศในรัฐบาลลุงตู่เลยทีเดียว…ดังนั้น Blog นี้จึงขอเพียงแค่เกรินว่า Thailand 4.0 คืออะไรและประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับ SME ตรงไหนเท่านั้นพอ…ถ้าจะพูดไปประเทศไทยเราผ่านมา 3 ยุคแล้ว ซึ่งมีภาคอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญที่ต่างกันชัดเจนใน 3 ยุค  ปัญหาอยู่ที่ว่าประเทศเราก็อยู่ในยุคเศรษฐกิจนี้กันมานานแล้ว และหลายภาคส่วนได้ออกมาตราการหลายอย่างแต่เศรษฐกิจของประเทศเราก็ยังไม่โตแบบโดน ๆ สักที รัฐบาลจึงได้คิดว่าทำยังไงดีให้ประเทศมีเศษฐกิจที่ดีและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่ง จริง ๆ ก็หมายถึงยุคของธุรกิจประเภทใหม่ที่เรากำลังต้องช่วยกันขับเคลื่อนไปสำหรับอนาคตนั่นเอง…

คราวนี้ธุรกิจลักษณะไหนที่เรียกว่าเป็นธุรกิจ Thailand 4.0 อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะมันคืออนาคตของประเทศ และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลก็ย่อมจะต้องออกมาสนับสนุนธุรกิจลักษณะนี้เป็นอย่างมากเช่นกัน  ธุรกิจในยุค 4.0 คือ ธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้มีนวัตกรรมในการทำธุรกิจ มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพแบบทำน้อยแต่เกิดผลมาก เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเป็นธุรกิจสมัยใหม่ให้ได้นั่นเอง

ตามหลักทฤษฎีฟังดูง่าย ๆ แต่ถ้าเรานึกถึง SME รายเล็ก ๆ แล้ว พวกเขาอาจจะนำหลักการนี้ไปปฏิบัติได้ไม่ง่ายนัก เพราะ SME รายเล็ก ๆ ส่วนใหญ่ยังเป็นร้านค้ากิจการ ซึ่งบริหารกันเองลำพังไม่กี่คน แต่ถ้าเป็นธุรกิจ SME แบบที่มีการจดทะเบียนกิจการและทำธุรกิจที่มีแบบแผนขึ้นมาหน่อยก็อาจจะพอมีหวัง เพราะอาจจะมีกำลังคนและมีทักษะที่เพียงพอในการไปช่วยกันปรับตัว

อย่างไรก็ตาม ดิฉันไม่อยากให้ SME รายเล็ก ๆ หมดกำลังใจกันไปเสียก่อน เพราะเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงเร็วก็จริงแต่ก็อาจจะคงใช้เวลาเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ อีกระยะหนึ่งกว่าจะพบกับจุดที่ลงตัว หรือเรียกว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนยุคให้เป็นยุคก้าวกระโดด  ดังนั้น ระหว่างนี้ดิฉันเห็นว่า อยากให้ SME โดยเฉพาะรายเล็ก ๆ ลองเปิดหูเปิดตา พูดคุยกับเพื่อนฝูง และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ ดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรม กันให้มากเป็นพิเศษ เพราะเมื่อมีความรู้ มีความเข้าใจ รู้จักคนมากขึ้นแล้ว SME ทั้งหลายก็คงพอจะเห็นโอกาสและวิธีการในการปรับตัวได้มากขึ้น ที่เขียนแบบนี้ก็ยอมรับว่าเพราะดิฉันเองก็ยังไม่มีคำตอบแบบชัด ๆ ให้ SME รายเล็ก ๆ ในตอนนี้เช่นกัน แต่เชื่อมั่นว่าการตระหนักถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของ SME รายเล็ก ๆ ให้ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนค่ะ

Credit : คัดลอก Video อธิบาย Thailand 4.0 มาจาก nbtc.th  https://youtu.be/Hx_C3aKMQ7M