ไม่น่าเชื่อว่าจาก Post ที่แล้วถึงปัจจุบันได้ผ่านมาแล้วเกือบ 1 ปี เป็นช่วงที่ยุ่งมากกับเรื่องราวในบทบาทหน้าที่ต่างๆของตัวเอง… วันนี้พอมีเวลาจึงได้ย้อนนึกถึงว่าได้เห็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามใน Blog นี้บ้าง นึกไปนึกมาก็เห็นมีหลายเรื่องอยู่ แต่ถ้าจะยกมาสักเรื่องหนึ่งเห็นว่าคงต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Barcode Technology ก่อน เพราะกระแสไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวงการธนาคารที่นำ QR Code มาใช้ในระบบชำระเงิน แต่ยังเกิดขึ้นในวงการ SME ด้วยเช่นกันBarcode เทคโนโลยี เป็นเรื่องที่โรงงานหลายแห่งเริ่มให้ความสำคัญ และใช้เป็นเครื่องมือในการ record ข้อมูลชิ้นส่วนในการผลิตไปจนถึงการจัดส่งสินค้า ข้อมูลที่ Record ไว้ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต หรือ claim สินค้าให้ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ใช้งานได้จะต้องมี อุปกรณ์ที่เรียกว่า Barcode Reader และ Software ที่พัฒนาขึ้น สำหรับการ Generate barcode การเก็บข้อมูล รวมรวมถึงวิเคราะห์ผลตามรูปแบบที่แต่ละธุรกิจต้องการ

การนำเทคโนโลยี่มาใช้มากขึ้นในกลุ่มธุรกิจ SME นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี ไม่ใช่ดีแก่ตัวธุรกิจเอง แต่ยังดีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม IT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศเช่นกัน

นอกเหนือจาก Barcode Technology ยังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายอย่างที่เห็นในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้เขียนจะทะยอยหยิบยกมาเล่าให้ฟังครั้งต่อไปนะคะ